De film (eindresultaat) van het 48 Hour Project waar ik aan meegewerkt heb!